A Kantar Health Általános Szerződési Feltételei

Üdvözöljük a www.kantarhealth.com-on (a továbbiakban: Honlap), a Kantar Health cég (a továbbiakban: Kantar Health) honlapján. Ha továbbra is böngészni és használni fogja ezt a Honlapot, Ön elfogadja az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek), amelyek együtt a Kantar Health adatvédelmi politikája szerint szabályozzák az Ön és a Kantar Health közötti kapcsolatot ezen a Honlapon, vagy annak használatával kapcsolatban. E Honlap használatára és az ilyen felhasználásból eredő vitákra Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

A "Kantar Health" kifejezés vagy "nekünk, minket, velünk" vagy "mi" vagy "miénk" a Kantar Health-re vonatkozik, a Honlap tulajdonosára, amely a Křemencova 178/10, 11000 Prága 1 címen található. Az "Ön" kifejezés a Honlap felhasználójára vagy a Honlapot megtekintő személyre, vagy akármelyik tagra vonatkozik, amely beregisztrált vagy beiratkozott mint Kantar Health tag.

A szerződési feltételek következnek:

 I.  Kantar Health szolgáltatásai

 1. Az egyének számára a Kantar Health ingyenes hozzáférést biztosít a Honlaphoz, bizonyos tartalmak csak előfizetési alapon érhetők el.
 2. A Kantar Health a regisztrált vagy meghívott egyének (a továbbiakban: Tagok) számára lehetőséget kínál a védett információkhoz való hozzáféréshez és részvételt az orvosi kutatások (a továbbiakban: Felmérés), klinikai kutatások és a beavatkozás nélküli kutatások különböző projektjeiben. Az ügyfelek meghatalmaznak minket, hogy nevükben (a továbbiakban: Megbízottak) kutatási adatokat gyűjtsünk.

II.  Tag kötelezettségei

 1. Tagként történő regisztrációval minden Tag vállalja, hogy nem ad meg hamis vagy félrevezető személyes adatokat, és különösen beleegyezik abba, hogy nem regisztrál hamis személyazonossággal. Ha hamis, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos adatokat szolgáltat, a Kantar Health jogosult a tagság megszüntetésére, és megtagadhatja a jelen vagy jövőbeli hozzáférést a Honlapra vagy annak használatát, ideértve az összegyűjtött jutalmak elvesztését is, ha van ilyen.
 2. Ahhoz, hogy a Honlap Tagjává váljon, létre kell hoznia egy személyes felhasználónevet és jelszót. Felelős a felhasználónevének és a jelszojának titkosságáért és biztonságáért. Vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Kantar Health-tet a felhasználónevének vagy jelszojának jogosulatlan használatáról.
 3. Tagként történő regisztrációval egyetért azzal, hogy a Kantar Health ellenőrizheti regisztrációs adatait szakmai vagy hasonlóan kijelölt ügynökség vagy nyomozószolgálat segítségével. A Kantar Health az ilyen ellenőrzés eredményeit kizárólag a rendelkezésre bocsátott információk pontossága és teljessége céljából használja fel. Ezeket az eredményeket nem terjesztjük harmadik félnek, hacsak a torvény nem kötelez, és alapos feltételezésünk van, hogy a Tag csalásba vonult a panelbe való bejegyzésével kapcsolatban. Ha a Tag részt vesz a csalásokban, miközben részt vesz a felmérésekben, fenntartjuk a jogot, hogy a csalást a megfelelő jogi hatóságnak továbbítsuk.
 4. Tagként történő regisztrációval a Tag megerősíti, hogy nem sért semmilyen munkáltatói foglalkoztatási szabályozást.
 5. Elfogadja a következőket:
 • Nem támogatja vagy engedélyezi más nem regisztrált személyek számára, hogy részt vegyenek a Felmérésben vagy a Felmérésekben, ahol saját hozzáférését használja. Ez hamisnak minősül, ez esetben a Kantar Health jogosult a tagság megszüntetésére, és megtagadhatja a jelen vagy jövőbeli hozzáférést a Honlapra vagy annak használatát, ideértve az összegyűjtött jutalmak elvesztését is, ha van ilyen.
 • Nem használhat gépeket, algoritmusokat vagy egyéb automatikus funkciókat a tartalmak létrehozásához vagy a Honlap eléréséhez.
 • Nem hoz létre olyan hozzáférést a Honlaphoz, ahol a személytől vagy csoporttól igényli, hogy olvassák át az anyagot (lánclevél, e-mail stb.), melynek fő célja a nyereség.
 • Nem használja a Honlapot kereskedelmi célokra.
 • Nem manipulálja a Honlapon található vagy hozzájuk kapcsolódó panelek eredményeit, választásait vagy kutatásait.
 • Nem fog semmilyen intézkedést alkalmazni melyek megakadályoznák a Honlap működését vagy bármely más Tag belépését a Honlapra, akik ezt használják és/vagy hozzáférnek.
 • Nem hozhatja létre a Honlap egyes részeit egy másik weboldalon; nem változtatja meg a Honlap megjelenését; és nem hozhat létre semmilyen linket bármilyen más weboldalon, mely a Honlapra irányítsa, a Kantar Health előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

III.  Tartalom elszámoltathatósága

 1. A Kantar Health kifejezetten elhárít minden kötelezettséget, kötelezettségvállalás és felelősséget bármely olyan tartalom vagy egyéb anyag iránt, amelyet bármely Tag(ok) a Honlapon közzétettek. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik bármilyen Ön által közzétett, elküldött, feljegyzett, feltöltött és/vagy elérhetővé tett tartalom vagy egyéb információért.
 2. A Honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. A Kantar Health minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Honlapon szereplő információk a felvétel időpontjában helyesek; de előfordulhatnak pontatlanságok és alkalmi hibák, amelyekért a Kantar Health elnézést kér.
 3. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy szigorúan tilos bármilyen fenyegető, visszaélésszerű, visszaélő, lealacsonyító vagy rágalmazó tartalmat, anyagot vagy információt, vagy bármilyen más tartalmat, anyagot vagy információt átadni vagy továbbítani, amelyek sérthetik az alkalmazandó jogszabályokat.
 4. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólagos felelősséget vállal, és elkötelezi magát az Ön által közzétett, elküldött, feljegyzett, feltöltött és/vagy elérhetővé tett tartalom vagy egyéb információk pontosságáért. A Tagok által közétett tételek nem jelentik azt, hogy a Kantar Health egyetért bármely véleményével vagy utasításával, és felelősséggel tartozik és elkötelezett az Ön által közzétett, elküldött, feljegyzett, feltöltött és/vagy elérhetővé tett nézetek vagy utasítások iránt.
 5. Ön ezennel lemond minden olyan követelésről, kötelezettségekről, felelősségről, veszteségről és/vagy költségről és kiadásról, beleértve korlátozás nélkül, az indokolt ügyvédi díjakat és bírósági költségeket, amelyek az alábbiakból erednek, és/vagy bármilyen tartalom, anyag és/vagy információ közzétételével, elküldésével, feljegyzésével, feltöltésével és/vagy nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Ilyen követelések esetén Ön vállalja a Kantar Health felelősségét, veszteségét, odaítélését, megítélését és/vagy költségeit, beleértve korlátozás nélkül, ésszerű ügyvédi díjakat és/vagy bírósági költségeket.
 6. A Honlap időről időre tartalmazhat (i) harmadik felek által karbantartott és/vagy üzemeltetett weboldalakat és/vagy (ii) harmadik felek által kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat. Kantar Health ezennel lemond minden felelősségről, felelősségről és/vagy elszámoltathatóságról a kapcsolódó weboldalakon található összes tartalom, termékek vagy szolgáltatások tekintetében, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.
 7. A Kantar Health fenntartja az abszolút jogot arra, hogy a Honlapon bármely Tag által közzétett, elküldött, feljegyzett, feltöltött és/vagy elérhetővé tett bármilyen tartalmat és/vagy információt módosítsa vagy törölje.

IV.   Részvétel a Felmérésekben

 1. A Tagoknak, akik feliratkoztak a Felmérésekben való részvételre, meghívók küldhetők e-mailben a Felmérésekről.
 2. A Felmérésben (Felmérésekben) való részvétel teljesen önkéntes.
 3. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy nincs jogi joga arra, hogy a Kantar Health felkérje a Felmérésekben való részvételhez. Továbbá tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ha a Kantar Health nem tesz felkérést a Felmérés vagy Felmérésékben való részvételéhez, nincs oka arra, hogy fellebbezzen a Kantar Health ellen.
 4. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy pontosan feljegyzi és kitölti az összes Felmérést, és nem ad hamis vagy nem megfelelő választ. Abban az esetben, ha nem tartja be a fentieket, a Kantar Health saját belátása szerint dönthet úgy, hogy értesítés nélkül felmondja tagságát.
 5. A helyi szabályozások értelmében a Tagoknak kötelességük jelenteni minden nemkívánatos eseményt az országuk helyi hatóságainak. A Tagok (a továbbiakban: Bejelentő) által említett minden nemkívánatos esemény a Felmérésben a Kantar Health jelenteni fog az adott Felmérés Megbízottjának. Ezekben az esetekben a Kantar Health felveheti a kapcsolatot a Bejelentővel annak érdekében, hogy a személyazonosságával kapcsolatos információknak és az érintett Felméréshez való hozzáférését engedélyezze a Megbízott részére az említett nemkívánatos eseménnyel (eseményekkel) kapcsolatos nyomon követési kommunikáció céljából. A Bejelentők fenntartják maguknak a jogot, hogy tagadják az ilyen hozzájárulást; a Kantar Health azonban továbbra is köteles jelenteni az ilyen eseményeket az adott Felmérés Megbízottjának a Bejelentő személyazonossága nélkül.
 6. A részvétel lemondása bármikor lehetséges. Továbbá a lemondás automatikusan megtörténik, amikor a tagsága megszűnik.
 7. A további kommunikációról vagy részvételről bármikor lemondhat a Honlapon található leiratkozási eljárások követésével, vagy ha kapcsolatba lép velünk a meghívott fél által vagy a http://www.kantarhealth.com/contact címen.
 8. A megadott eljárások betartásának elmulasztása késleltheti személyes adatainak eltávolítását. Mi azonnal feldolgozzuk kérését; azonban előfordulhat, hogy a kérés beérkezésének időpontja és az idő, amikor képesek vagyunk eltávolítani a személyes adatait az összes ütemezett kommunikációról és listáról különbözhet. Emiatt e-maileket kaphat azután is, miután kérte az eltávolítását a listáinkról, addig míg a kérése teljes feldolgozásra kerül; mindazonáltal mindent megteszünk, hogy mihamarabb véghez vigyük kérését.

V.  Díjazás vagy Visszatérítés a felmérésekben való részvételért

 1. A Kantar Health által végzett felmérések vagy egyéb marketingkutatási tevékenységek igénybevételére vagy részvételére vonatkozó ajánlatokkal kapcsolatban a Kantar Health ösztönzőket vagy jutalmat (a továbbiakban: Díjazás) ajánlhat fel a résztvevők számára. A Kantar Health által kínált klinikai kutatások és a nem beavatkozó kutatási tevékenységekben való részvételre vagy részvételre vonatkozó ajánlatokkal kapcsolatban a Kantar Health felajánlja a Visszatérítést az ilyen résztvevőkre fordított időért és erőfeszítésért. Minden Díjazást vagy Visszatérítést a Kantar Health kizárólagos döntése alapján kínál, és fenntartja magának a jogot, hogy megszüntetheti az ösztönző programját; megszüntetheti vagy módosíthatja az ösztönző programhoz kapcsolódó feltételeket; és/vagy módosíthatja, megváltoztathatja vagy eltávolíthatja a jelenleg rendelkezésre álló vagy felajánlott Díjazást vagy Visszatérítést, értesítéssel vagy anélkül. Ebben a részben meghatározott feltételeken túl a Díjazás vagy Visszatérítés ajánlatát a vonatkozó felmérések meghívójában szereplő további feltételek szabják meg.
 2. Az Önnek felajánlott Díjazás vagy Visszatérítés feltétele, hogy szigorúan betartsa az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve korlátozás nélkül azt a követelményt is, hogy teljes mértékben és hitelesen végezze barmely Felmérést vagy Felméréseket. A Díjazás vagy Visszatérítés típusa és összege a felméréshez tartozó meghívó e-mailben kerül meghatározásra. A Kantar Health saját belátása szerint bármikor módosíthatja a Díjazási vagy Visszatérítési opciókat, és az ehhez tartozó részeleteket a Honlap Díjazási vagy Visszatérítési részében találja meg.
 3. A Felmérések tartalmazhatnak szűrő kérdéseket annak meghatározására, hogy a résztvevő egy adott projekt célcsoportjához tartozik-e. A Felmérés automatikusan befejeződik, ha a szűrő kérdéseire adott válasz után megállapítást nyer, hogy a résztvevő nem tartozik a kért vagy meghatározott célcsoporthoz. Hasonlóképpen, a Felmérés véget érhet, ha egy bizonyos célcsoport elérte a célnak kitűzött kvótat. A forgatókönyvek mindegyikében a résztvevő csak akkor jogosult a Díjazásra vagy Visszatérítésre, ha az alkalmazandó felmérési felhívás kifejezetten kimondja, hogy a Díjazást vagy Visszatérítést csak azoknak a résztvevőknek nyújtják, akik a szűrő kérdéseken túljutnak.
 4. A Felmérés 100% -át ki kell tölteni ahhoz, hogy a Tag jogosult legyen a Díjazásra vagy Visszatérítésre.
 5. Lehet, hogy a lakóhelye, nemzetisége és/vagy állampolgársága szerinti országban alkalmazandó jogszabályok szerint a Felmérések elvégzésével kapcsolatban megkapott Díjazás vagy Visszatérítés miatt adót kell fizetnie. Ön ezzel tudomásul veszi és elfogadja, hogy (i) a Kantar Health nem vonja vissza az Önnek fizetendő Díjazáson vagy Visszatérítésen alapuló adóit (kivéve, ha ezt a törvény előírja); és (ii) csakis kizárólag Ön felel az összes alkalmazandó adó kifizetésére és az adótörvény betartására.

VI.  Titoktartás

 1. Tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy Tagként a Kantar Health és/vagy a Megbízott bizalmas és titkos információinak lehet kitéve. A tagsággal elérhető összes információ mely rendelkezésére áll, akár előfizetéssel, akár nem, és az adott Felmérésben vagy Felmérésekben való részvételével kapcsolatos, beleértve, de nem kizárólag a Felmérések alapján megadott válaszok vagy információk, azon tanulmányok száma, amelyeken Ön részt vett, még a Felmérések létezése és tárgya is, a Kantar Health és a Megbízott bizalmas tulajdonosi információi. Vállalja, hogy bizalmasan kezeli az információkat, és nem tesz közzé harmadik félnek semmilyen felderítéssel, projekttel, kérdőívvel vagy más piackutatással, klinikai kutatással és nem beavatkozással kapcsolatos kutatási tevékenységgel kapcsolatos felfedezett titkos és/vagy tulajdonosi információkat, mely a Honlaphoz, a Kantar Health-hez és/vagy a Megbízotthoz kapcsolódik.
 2. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előfizetéssel, felméréssel, projekttel, kérdőívekkel kapcsolatos és/vagy egyéb kutatási tevékenységek kapcsán megtudott titkos és/vagy tulajdonosi információk továbbra is kizárólagosan a tulajdonos tulajdonához tartoznak, és Ön nem kap semmilyen jogot, címet és/vagy érdekeltséget a tulajdonosi információk bármelyikében, és ez a jog, cím vagy érdek nem vonható vagy következtethető le.
 3. Bárminek, aminek Ön a Honlapon végzett tevékenysége során ki van téve, beleértve, de nem kizárólag, ami a Honlap "kinézetét és benyomását" illeti, tulajdoni jog vonatkozik rá, még ha nincs is pontosan meghatározva. A "kinézet és benyomás" a tervezésre, logókra, bannerekre, navigációs sávokra és az eszközökre, grafikákra, betűtípusra, oldalelrendezésre, objektum elhelyezésére és más olyan jellemzőkre vonatkozik, amelyek rendszerint egy internetes oldal "kinézetének és benyomásának" minősülnek.

VII.  Adatvédelem, e-mail hirdetések

 1. A személyes adatok védelme rendkívül fontos a Kantar Health számára. További információért kérjük, látogasson el a Kantar Health Adatvédelmi Szabályzatába.
 2. Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a Megbízottak Felmérései megtervezésében vagy a Tagok megválasztásában, a Kantar Health nyilvánosságra hozhatja az egyes Tagok által nyújtott profiladatokat. A profiladatok közé tartozik, többek között, a nem, életkor, akadémiai cím, orvosi iskola, cím megszerzésének éve, gyakorlat időtartama, irányítószám, praktizálás hossza és eljárása. Ez a lista szemléltető, nem kimerítő jellegű, és a profiladatokban szereplő tényleges elemek idővel változhatnak. A Kantar Health az Ön hozzájárulása nélkül nem közli harmadik felekkel az Ön által megadott személyazonosításra alkalmas adatokat (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Ha többet szeretne megtudni a Kantar Health személyes adatainak felhasználásáról, kérjük, tekintse át a Kantar Health Adatvédelmi Irányelvét.

VIII.  Szellemi tulajdon

 1. A Kantar Health valamennyi oldalai és annak tartalmai, a Megbízottak, az adott licencadói, üzleti partnerei és leányvállalatai és/vagy az ők képviselői, melyek megjelennek a Honlapon vagy vele kapcsolatban, az előfizetési szakaszon és a kapcsolódó felméréseken, ideértve a szövegek, grafikák, hangok, videók, fényképek, felmérések, logók és/vagy egyéb anyagok, mind a Kantar Health cég és Megbízottjai, licencadói, üzleti partnerei és leányvállalatai szellemi tulajdonát képezik, beleértve az összes védjegyet, szolgáltatási védjegyet, szerzői jogot, szabadalmat és üzleti titkot.
 2. A Kantar Health kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül nem módosíthatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem hozhat létre származékos munkákat, nem publikálhatja, nem jelenítheti meg, nem töltheti fel, nem postázhatja vagy terjesztheti a Honlapon elérhető tartalmat, anyagokat és információkat.
 3. Ön vállalja, hogy a Kantar Health technológiáját vagy szoftvereit nem tölti le, nem újítja át, vagy nem használja, csak az Ön számára kijelölt tartalom eléréséhez és/vagy a felmérésekben való részvételhez. Beleegyezik abba, hogy a hozzáférést vagy a részvételt követően ne töltsön le, nyomtasson másolatot vagy reprodukáljon semmilyen képernyőt vagy információt, hacsak erre kifejezetten nem kérik az adott tanulmányban való részvétel részeként.
 4. A Kantar Health rendelkezésére álló bármely jogorvoslati lehetőséggel él, hogy megszüntesse, korlátozza, tiltsa és büntesse a fentiek megsértését.

IX. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy a Kantar Health-et, annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottjait és/vagy képviselőit kártalanítja, védi és nem károsítja minden harmadik fél követelései, kötelezettségei, kárai, veszteségei és/vagy költségei előtt és ellen, beleértve korlátozás nélkül a díjak és a bírósági költségek ellen, amelyek közvetlenül vagy közvetve, a Felhasználási feltételek és/vagy az alkalmazandó jog bármely megsértése vagy egyéb megsértése miatt keletkeztek.

X.  Felelősség korlátozása

 1. A Kantar Health semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű veszteségért vagy kárért, jövedelemvesztésért, nyereségvesztésért és/vagy hírnév elvesztéséért a Honlapon található Tagért vagy Tagokért, vagy másokért akik a Honlapot használják, vagy a Kantar Health feltételei teljesítésének vagy nemteljesítésének eredményeképpen, függetlenül attól, hogy a Kantar Health számára ilyen károkat okoztak-e vagy sem a Kantar Health által elfogadható módon.
 2. A Kantar Health nem vállal felelősséget és kötelességet, hogy bármelyik Tag ezennel lemond minden kárról, intézkedésről vagy jogorvoslatról, akár közvetlen vagy közvetett, véletlenszerű, különleges vagy következményes károkért, vagy veszteségekért, amelyek a Tagoknak felajánlott Felmérésben való részvételből erednek vagy a Honlapon feltüntetett, illetve onnan nyújtott információk, termékek, szolgáltatások vagy árukra való hivatkozás vagy azok felhasználása; kivéve, ha a felelősséget az alkalmazandó jog szabja meg.

XI.  Felelősségi nyilatkozat

Ez a Honlap, beleértve minden olyan tartalmat vagy szolgáltatást, amely a Honlapon keresztül érhető el, rendelkezésre áll " úgy ahogy van". A törvény által megengedett legteljesebb mértékben a Kantar Health semmiféle nyilatkozatot vagy garanciát nem vállal a Honlap tartalmáért. Továbbá, a Kantar Health ezennel elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve korlátozás nélkül a jogsértést, címek eladhatóságát vagy az adott célra való alkalmasságat. A Kantar Health nem vállal garanciát arra, hogy a Honlapon található anyag, illetve tartalom megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz, a hibák kijavításra kerülnek, vagy a Honlap vagy a szerver, amely elérhetővé teszi, javításra kerül, vagy a Honlap vagy a szerver, amely elérhetővé teszi, vírusok vagy más káros összetevők nélküli.

XII. Kommunikáció

Minden olyan kommunikáció vagy anyag, amelyet a Kantar Health-nek elektronikus levélben vagy más módon továbbít, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, válaszokat, javaslatokat vagy hasonlókat, nem bizalmas és nem védettként kezeljük, hacsak nincs kifejezetten másként említve. Kivéve amelyekre adatvédelmi szabályok érvényesek, a Kantar Health vagy leányvállalatai megtehetik hogy bármit, amit továbbít vagy elküld, bármilyen célból, ideértve, de nem kizárólagosan a sokszorosításra, közzétételre, továbbításra, kiküldetésre, felhasználjanak bármilyen adatot. Ezen túlmenően a Kantar Health szabadon felhasználhatja bármely olyan kommunikációban szereplő ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet Ön a Honlapra feltölt, kompenzáció nélkül és bármilyen cél érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan, a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és forgalmazását.

XIII.  Lemondás

A Kantar Health bármely más jogorvoslati lehetőség korlátozása nélkül, előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, törölheti vagy megszüntetheti a Tag hozzáférését és/vagy számláját abban az esetben, ha a Tag megsérti vagy más módon megszegi ezeket a feltételeket.

XIV.  Változások az Általános Szerződési Feltételekben

A Honlapon közzétett minden információ előzetes értesítés nélkül változhat. Ezenfelül a jelen Általános Szerződési Feltételek bármikor előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Kantar Health az ilyen változtatásokat közzéteszi a Honlapon. Rendszeresen ellenőrizze a Honlapot az ilyen változtatások miatt. Az ilyen változások utáni folyamatos hozzáférése a Honlaphoz egyértelműen igazolja az ilyen változtatások elfogadását.

XV.  Jogi hatáskör és a szolgáltatásnyújtási cím

A Honlap használatára és e Honlap használatából eredő vitákra az angol és a walesi törvények, valamint az angol bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

XVI.  Altalános

A fejlécek csak referenciaként szolgálnak, és semmilyen módon nem határozzák meg, korlátozzák, értelmezik vagy írják le az ilyen szakasz terjedelmét. Az Ön vagy mások megsértése miatti cselekedetünk elmulasztása nem jelenti azt, hogy lemondunk a későbbi vagy hasonló jogsértésekkel kapcsolatos jogainkról. Ez a dokumentum megfogalmazza a Kantar Health teljes megegyezését és megállapodását Önnel, ami az itt szereplő tárgyat illeti.

A Kantar Health fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és értesítés nélkül, jobbá tegye, módosítsa, változtassa, felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse a Honlap teljes vagy részleges részét, és korlátozza vagy tiltsa a hozzáférést.

XVII.  Elválaszthatósági záradék

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több rendelkezése, teljes egészében vagy részben érvénytelennek minősül, akkor ezeket az Általános Szerződési Feltételektől elválasztottnak kell tekinteni, és a fennmaradó rendelkezések teljes hatályban maradnak. Minden érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legjobban hasonlít és megfelel az érvénytelen rendelkezés céljának.

XVIII.  Kérdések

Ha kérdései vannak ezekkel a feltételekkel kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk e-mailben az info@kantarhealth.com-ra vagy postán keresztül a Kantar Health, Křemencova 178/10, 110 00 Prága 1, Csehország címre.