Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kantar, Health Division

Poslední aktualizace: 20. května 2018, verze 7.

 

 1. Úvod

  Zásady ochrany osobních údajů poskytuje společnost Kantar, Health Division. Konkrétní právnické osoby, které mají za úkol kontrolu dodržování Pravidel ochrany osobních údajů jsou zodpovědné za zpracování vašich osobních údajů, jsou definované jako "Kantar, Health Division", "my" nebo "nás", jsou to :

  Kantar Health LLC, Kantar UK Ltd, Kantar Health SAS, Kantar Health GmbH,  TNS Investigación de Mercados y Opinión, S.L., Kantar Health Srl, Kantar Health Do Brasil Pesquisa E Consultoria Em Saúde Ltda. Assistência Médica Ltda., TNS India Pvt Ltd, Kantar Korea Ltd., TNS China Co., Ltd. Shanghai Branch, Kantar Singapore Pte. Ltd., Kantar Taiwan, trading as Kantar Health or Evidencias.


  Tato pravidla stanoví podklad, na jehož základě budou zpracované všechny osobní údaje, které shromáždíme od vás nebo které nám poskytnete na stránce www.kantarhealth.com ("naše stránky") případně v našich studiích. Účast v našich průzkumech a výzkumu je zcela dobrovolná. Pročtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili naše názory a postupy při nakládání s nimi.

  Obsahem Zásad ochrany osobních údajů jsou "osobní údaje" v podobě jakékoliv informace, která se týká identifikovatelného žijícího jednotlivce.

 2. Shromažďování osobních údajů a jejich použití

  Společnost Kantar, Health Division shromažďuje informace různou formou, z částí našich stránek, naší mobilní aplikace a dalších aktivit, jako jsou sociální média, aplikace a z internetu, osobními nebo telefonickými studiemi.

   

  Hlavní účely, pro které používáme vaše osobní údaje, jsou:

  • Kontaktovat vás ohledně studií prostřednictvím e-mailu, upozornění SMS nebo jinou navrženou komunikační možností
  • Informovat vás o aktualizacích našich služeb, nových funkcích a podrobnostech, které jsou pro vás důležité prostřednictvím komunikace
  • Pro možnost účasti v budoucích studií
  • Pomoci vám v případě, kdy vás kontaktuje náš podpůrný tým
  • Odměnit vás slíbenými motivacemi
  • Chránit Kantar, Health Division před podvodným chováním.      
  • Zabránit stejné osobě vícekrát se účastnit studií (v souladu s našimi smluvními podmínkami)
  • Aktualizovat, obohacovat a vyčistit naší databázi, za účelem efektivnějšího využití dat pro možnost výběru k účasti ve studiích a další komunikaci

   

  Níže jsou uvedené podrobnější informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Z právního hlediska jsme povinní vysvětlit právní základ zpracování vašich osobních údajů. Tyto právní základy jsou uvedené níže a můžou se lišit pro každý případ použití:

  • máme váš souhlas s používáním vašich osobních údajů
  • abychom mohli s vámi uzavřít smlouvu, musíme použít vaše osobní údaje
  • údaje musíme zpracovat tak, aby byly v souladu se zákonnou povinností
  • vaše údaje musíme zpracovat tak, aby jsme chránili životně důležité zájmy Vaše nebo někoho jiného
  • zpracování je nevyhnutelně nutné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo
  • používání vašich osobních údajů je nevyhnutelně potřebné pro naše oprávněné zájmy (nebo našich klientů) (v takovém případě vysvětlíme, o jaké zájmy se jedná).

  Nebudeme nikdy zkreslovat sami sebe nebo to, co konáme. Když obdržíte e-mail, který vás znepokojuje, a tvrdí, že je od nás, dejte nám prosím vědět, prostřednictvím kontaktů uvedených níže v části "Jak nás kontaktovat ".

   
 3. PŘÍPAD

  ÚČEL

  SEBRANÉ / ZPRACOVANÉ ÚDAJE

  Průzkum trhu

  Znát a pochopit vaše názory na určité produkty a služby, chápat vaše konání v různých situacích

  Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, hlas, fotka, názor

  Vědecký výzkum pro akademické pracovníky, ústavy veřejného zdravotnictví, nebo výzkumné ústavy

  Zahrnují, ale neomezují se na klinické studie, výzkum v oblasti ekonomiky zdravotnictví a výsledků (Health Economy and Outcomes Research, HEOR), neintervenční studie (NIS), výzkum v reálném světě (Real World research, RWR), observační studie, epidemiologický výzkum

  Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, zdravotní údaje, např. choroba, zdravotní stav, diagnostika, léčebné schéma, nenaplněné potřeby

  Vědecký výzkum pro obchodní společnosti a charitativní výzkumné organizace

  Zahrnují, ale neomezují se na klinické studie, výzkum v oblasti ekonomiky zdravotnictví a výsledků (Health Economy and Outcomes Research, HEOR), neintervenční studie (NIS), výzkum v reálném světě (Real World research, RWR), observační studie, epidemiologický výzkum

  Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, zdravotní údaje, např. choroba, zdravotní stav, diagnostika, léčebné schéma, nenaplněné potřeby

  Monitorování bezpečnosti (hlášení nežádoucích příhod v rámci farmakovigilance)

  Hlášení nežádoucích příhod kontrolním úřadům

  Identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, onemocnění, léčba, užitý lék a nežádoucí příhody

  Zveřejňování informací

  Pro sdílení, nebo zveřejnění na základě soudních nebo jiných vládních předvolání, příkazů, objednávek nebo podle podobných i  jiných právních nebo regulačních požadavků poskytneme tyto informace příslušným orgánům

  Identifikátor, jméno, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přijatá odměna

  Ochrana před podvody

  Ochrana našich obchodních zájmů před podvodným chováním nebo konáním, které není v souladu s našimi  podmínkami

  IP adresa, specifikace prohlížeče, specifikace zařízení, poštovní adresy, e-mailové adresy, oficiální identifikační číslo (IČ lékaře)

  Jedinečnost účasti na průzkumu

  Předcházení vícerým vstupům do průzkumů stejným osobám, v souladu s našimi smluvními podmínkami

  IP adresa, specifikace prohlížeče, specifikace zařízení

  Sledování odpovědí respondentů v čase (projekty speciálního výzkumu)

  Pokud se účastníte našich průzkumů, obvykle používáme dočasné identifikační číslo, díky tomu jsou vaše odpovědi v průzkumu pro naše klienty anonymní. Někteří z našich klientů mají ale výzkum nastavený taky , aby porozumněli vývoji Vašeho názoru v čase. Pro tento konkrétní typ projektu, který nazýváme "sledovací" projekt, budeme používat trvalé ID a na začátku každého z takových průzkumů vás o tom informujeme. Vaše odpovědi pro průzkum se budou považovat za osobní údaje a budete mít k nim právo na přístup. Tyto projekty obsahují oznámení na první stránce průzkumu, abyste je mohli rozpoznat a rozhodnout se, zda se zúčastníte

  Trvalý jedinečný identifikátor specifický pro konkrétní projekt

  Párování a doplnění údajů

  Údaje, které o vás uchováváme, doplňujeme párováním Vašich osobních údajů třetími stranami. To nám pomůže zlepšit profil Vašeho panelu a zabezpečit, abychom pro Vás vybrali příslušné průzkumy.

  Využíváme odpovídající služby (tj. třetí strany, které se specializují na správu údajů), aby získali další informace o vás z veřejných a soukromých datových zdrojů (například sociálních sítí, maloobchodních prodejců a odběratelských služeb, u kterých máte účet), nebo používáme vaše osobní údaje jako pomůcku při vývoji dalších nebo nových typů anonymních datových souborů (tj. shromažďujeme vaše agregované údaje s údaji jiných respondentů, abychom vytvořili nový segment). Zodpovědná služba (náš partner) uchovává osobní údaje, které sdílíme, po krátkou dobu, používá je pro shromáždění dalších informací a následně nám vrátí souhrnné informace. Partneři jsou smluvně vázaní vymazat údaje, které s nimi sdílíme a nemají oprávnění je používat jinak než pro tento konkrétní účel.

   

  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihlašovací údaje, soubor cookie, identifikace mobilního zařízení, oficiální identifikační číslo

  Cílené reklamy a výzkummediální výzkum

  Vaše osobní údaje používáme, abychom našim klientům a prodejcům pomohli doplnit jejich data  pomocí technik vzhledového modelování.

   

  Díky vaší účasti v našich průzkumech a údajích z vašeho profilu můžeme pomoci našim klientům zlepšit jejich zacílení na inzerci a vytvořit lepší modely on-line inzerce prostřednictvím vyhledávacích modelů nebo podobných výzkumných metodik. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, budeme využívat prostřednictvím budování profilů, účasti na výzkumných průzkumech nebo při doplňování údajů, které se shodují s třetími stranami a platformami (našimi partnery).

   

  Disponujeme smluvními zárukami, které zabezpečí, že nebudete automaticky cílení pro komerční účely vzhledem k tomu, že vaše údaje budou použité pro vytvoření cílové skupiny a naši partneři nemohou použít vaše údaje k jinému účelu.

  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihl. údaje, soubor cookie, identifikace mobilního zařízení, oficiální identifikační číslo

  Expozice a měření efektu reklamních komunikací

  Kromě přiřazení na základě souborů cookie (které můžete kontrolovat a odsouhlasit prostřednictvím Vašeho panelového účtu) použijeme osobní údaje, které nám poskytnete, například e-mailovou adresu, v přímém procesu shody s třetími stranami (našimi klienty a partnery) abychom zjistili, zda jste uživatelem této služby (například sociální sítě, webové stránky, mobilní aplikace) pro účely reklamní komunikace. Určíme, jaké reklamy bychom mohli na těchto stránkách a platformách vystavit a změříme, jak umístění značky nebo její eliminace ovlivnily prodej. Třetí strany, s kterými spolupracujeme, nesmí používat údaje pro jakýkoliv účel.

  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktní údaje, e-mailová adresa, přihl. údaje, soubor cookie, identifikace mobilního zařízení, oficiální identifikační číslo

  Mapování vlivu klíčovýchzákazníků 

  Seznámit se s předpisovými a léčebnými schématy a vlivu v dané oblasti nemoci.

  E-mailová adresa, sociální média

  Pokud se podílíte na našem výzkumu, můžeme vás požádat o množství informací včetně vašich osobních názorů a demografických informací, jako například váš věk, složení domácnosti nebo zdravotní stav, například stav, kterým můžete trpět nebo jste diagnostikovaní a léčbu. Můžete odmítnout odpověď na jakékoli otázky nebo kdykoli odstoupit od účasti na studii.

  Naši partneři z třetích stran jsou smluvně vázaní uchovat důvěrné jakékoli informace, které shromažďují a zveřejňují oni nám, nebo které jim shromažďujeme a zpřístupňujeme my a musí je chránit bezpečnostními normami a postupy, které jsou ekvivalentní našich vlastních.

 4. Třetí strany a přenos údajů přes hranice

  Můžete si být jistí, že budeme chránit vaše soukromí. Vaše osobní údaje nebudeme zpřístupňovat nikomu bez vašeho souhlasu, pokud není určeno jen pro výzkumné účely nebo jak to vyžaduje zákon. Uvedené zahrnuje vaše jméno a e-mailovou adresu.

  Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi v rámci naší skupiny (Kantar) nebo prodejci, aby splnili požadavky na zpracování údajů, např. shody údajů, poskytovatelé služeb třetích stran, měření efektivity on-line reklamy, interakce v sociálních médiích, vědecké publikace, sledování farmakovigilance/bezpečnosti. Pokud půjde o převody přes hranice nebo mimo EHP, zajistíme záruky, abychom zabezpečili, že převod bude vykonaný legitimní metodou pro účely právních předpisů EÚ o ochraně údajů.

  Vaše osobní informace můžou shromažďovat, uchovávat, přenášet nebo zpracovávat naše sesterské společnosti v rámci skupiny WPP nebo poskytovatelé služeb třetích stran pro účely související s výzkumem, jako je zpracování údajů a plnění stimulů v rámci i mimo EHP. Všichni jsou smluvně vázaní, uchovávat jakékoliv informace, které shromažďují a zveřejňují nám nebo shromažďují a poskytují jim, důvěrné a musí je chránit bezpečnostními normami a postupy, které jsou ekvivalentní našich vlastních.

 5. Požadavky na důvěrnost, bezpečnost a průmysl

  Přijímáme vhodné technologické a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které nám byly předložené, a to jak během přenosu, tak i po jejich přijetí. Naše bezpečnostní postupy jsou v souladu s všeobecnými uznávanými obchodními normami používanými na ochranu osobních údajů.

   

  Všichni naši zaměstnanci jsou smluvně povinní dodržovat naše pravidla a postupy týkající se důvěrnosti, bezpečnosti a soukromí.

   

  Dodržujeme následující standardy a průmyslové požadavky:

  • MRS (Market Research Society)
  • BHBIA (British Healthcare Business Intelligence Association)
  • EphMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association)
  • Insights Association
  • ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V.)
  • ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research)
  • ENCePP® - European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance
  • AEDEMO (Asociación Española de estudios de Mercado, marketing y opinión)
  • AMSRS (The Australian Market & Social Research Society)
  • ANEIMO (Asociación de Empresas de Investigación de mercados y opinion)
  • ASOCS (Association Society of Opinion and Behavior in the Domain of Sante)
  • ASSIRM (Italian Market Research, Studys of opinion and social research)
  • KORA (Korea Research Association)
  • SYNTEC (chambre SYNdicale des sociéTés d'Études et de Conseils)
  • Intellus WorldwideAFCROs (l'association française des sociétés de recherche sous contrat)
  • AIMFA (Agrupación de investigación y marketing farmacéutico)
  • AMCP (Academy of Managed Care Pharmacy)
  • ISOQOL (International Society for Quality of Life Research)
  • ISPE (International Society for PharmacoEpidemiology)
  • ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)
  • KRPIA (Korean Research-based Pharmaceutical Industry Association)
  • Medicines Australia         
  • ACIP (Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique)
  • AMIPS (Association des Médecins de l'Industrie et des Produits de Santé)
  • APM  Health Europe (Medical press agency)
  • ADESSAT (Association D'Etude et de Suivi de l'Aménagement du Temps de Travail)
 6. Zveřejňování souborů cookie

  Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači webovou lokalitou, která přiřazuje číselné uživatelské ID a ukládá určité informace o prohlížení na internetu. Používají je weboví vývojáři, kteří pomáhají uživatelům efektivně se orientovat na svých webových stránkách a vykonávat určité funkce. Webová lokalita odesílá informace do prohlížeče, který potom vytvoří textový soubor. Vždy, když se uživatel vrátí zpět na stejnou webovou stránku, prohlížeč načítá a odešle tento soubor na server webových stránek.

  V případě výzkumu sledování chování používáme volitelné soubory cookie/softwarové aplikace, ale jen s vaším souhlasem se zmíněnými  soubory/aplikacemi.

  Stejně jako ve většině on-line studií, shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů s údaji o studiích. Tyto informace můžou obsahovat například adresy internetového protokolu (IP adresu), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP); referenční/výstupné stránky, operační systém a datum/časové označení.

  Tyto automaticky shromážděné informace používáme na analýzu trendů, jako je použití prohlížeče, a na správu stránky, např. optimalizovat studijní zkušenost v závislosti na typu vašeho prohlížeče. Můžeme též použít vaši adresu IP, abychom zjistili, zda se z této IP adresy v studii vyskytla vícenásobná účast.

 7. Přesnost

  Vykonáváme všechny přiměřené kroky, abychom uchovávali osobní údaje, které máme pod kontrolou a které jsou používané průběžně, aby byly přesné, úplné, aktuální a relevantní na základě nejnovějších informací, které jste nám dali k dispozici, resp. zákazník.

  Spoléháme se na vás, že nám pomůžete udržovat své osobní údaje přesné, úplné a aktuálním čestným odpovídáním na naše otázky jste zodpovědní za to, aby jste zabezpečili, že správce údajů (kterými můžeme být my nebo - častěji - náš klient) bude informovaný o jakýchkoli změnách Vašich osobních údajů.

 8. Sběr údajů o dětech

  Společnost Kantar, Health Division uznává potřebu poskytnout další ochranu soukromí s ohledem na osobní údaje získané od dětí. Nikdy jsme vědomě nepozvali děti pod zákonným věkem (stanovené příslušnými orgány v dané zemi), aby se zúčastnily výzkumu bez souhlasu rodičů. Pokud je potřebné a vhodné pro konkrétní projekt přímo zapojit děti pod zákonným věkem, provedeme opatření, abychom zabezpečili souhlas od rodiče nebo zákonného zástupce.

  Společnost Kantar, Health Division poskytne rodičům a opatrovníkům informace o tématu průzkumu, o jakýchkoli osobních nebo citlivých informacích, které se můžou sesbírat od dětí, o způsobu, jak se tyto údaje použijí a zda a s kým Kantar, Health Division může tyto informace sdílet.

  V průběhu průzkumu do jeho dokončení je rodič nebo opatrovník zodpovědný za dohled. 

  Za určitých okolností můžeme vyžadovat další souhlas z důvodů veřejného zdraví, z regulačních nebo komerčních důvodů. V takovém případě Vám vysvětlíme důvody, proč to vyžadujeme, v době, kdy o to požádáme.

 9. Citlivé údaje

  Společnost Kantar, Health Division může shromažďovat osobní údaje, které jsou klasifikované jako "zvláštní kategorie" osobních údajů. Uvedené zahrnuje rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro účely jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje týkající  se zdraví, sexuálního života, sexuální orientace fyzické osoby. Máte na výběr, zda nám tyto údaje poskytnete nebo ne.

 10. Práva jednotlivců

  Pokud chcete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, vyplňte písemně žádost na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou níže v části "Jak nás kontaktovat".

  Máte následující práva ve vztahu k Vašim osobním údajům:

  • Právo změnit názor a odstoupit od souhlasu
  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům
  • Právo opravit Vaše osobní údaje
  • Právo na vymazání Vašich osobních údajů z našich systémů, pokud nemáme legitimní důvody na zájem pokračovat v zpracovávaní informací
  • Právo na přenos Vašich osobních údajů (právo o přenosnosti)
  • Právo omezit zpracování Vašich osobních údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

   

  Třetí strany, kterým jsme Vaše osobní údaje převedli, též informujeme o jakýchkoli změnách, které vykonáme na základě Vaší žádosti. Upozorňujeme, že zatímco společnost Kantar Health komunikuje s těmito třetími stranami, není zodpovědná za opatření přijaté těmito třetími stranami, aby odpověděli na Vaši žádost. Můžete mít přístup k Vašim osobním údajům uchovávaným těmito třetími stranami a opravit, měnit nebo vymazat je tam, kde jsou nepřesné.

   
 11. Ukládání a uchovávání údajů

  Osobní údaje se uchovávají jen po dobu, která je vhodná pro jejich zamýšlené a zákonné používání, v tomto případě uchováváme údaje na dobu ne delší než 12 měsíců, pokud to nevyžaduje jinak zákon nebo to není  jinak smluvně dohodnuté našimi klienty. Osobní informace, které už nejsou požadované, budou zlikvidované způsobem, který zabezpečí, aby jejich důvěrná povaha nebyla ohrožená.

  V rámci plánu kontinuity podnikání společnosti a podle požadavků ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 a v některých případech ze zákona jsou naše elektronické systémy zálohované a archivované. Tyto archivy jsou uchovávané po určité časové období v přísně kontrolovaném prostředí. Po uplynutí platnosti jsou údaje vymazány a fyzická média se zničí, aby se zabezpečilo úplné vymazání údajů.

 12. Změny v Pravidle ochrany osobních údajů

  Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, doplnit nebo odstranit části těchto zásad ochrany osobních údajů. Pravidelně byste si měli přečíst tuto stránku, abyste byli informovaní o všech změnách. Na této webové stránce budeme vždy zobrazovat nejaktuálnější pravidla.

  Poslední aktualizace: 20. května 2018

   
 13. Jak nás kontaktovat

  Naším hlavním právníkem a zástupcem pro ochranu údajů je Gillie Abbotts-Jonesová. Otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a žádostí o přístup by měli být adresované na info@kantarhealth.com nebo poštou na adresu: 6 More London Place, Londýn, Velká Británie

 14. Reklamace a specifické informace o jednotlivých zemích

  Pokud se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost na orgán dohledu, zodpovídajícímu za ochranu údajů. Můžete tak konat v členském státě nebo jurisdikci EÚ v místě vašeho obvyklého pobytu, v pracovním místě nebo místě údajného porušení. Jestliže chcete zjistit kontaktní údaje orgánu dohledu Vaší země, přečtěte si prosím naši stránku http://www.kantarhealth.com/docs/privacy/20180409_nationaldataprotectionauthoritiespdf.pdf