Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Kantar, Health Division

Posledná aktualizácia: 20. mája 2018, verzia 7.

 

 

 1. Úvod

  Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov poskytuje spoločnosť Kantar, Health Division. Osobitné právnické osoby, ktoré pôsobia ako Prevádzkovatelia osobných údajov a a sú definované ako "Kantar, Health Division", "my" alebo "nás", sú:

  Kantar Health LLC, Kantar UK Ltd, Kantar Health SAS, Kantar Health GmbH,  TNS Investigación de Mercados y Opinión, S.L., Kantar Health Srl, Kantar Health Do Brasil Pesquisa E Consultoria Em Saúde Ltda. Assistência Médica Ltda., TNS India Pvt Ltd, Kantar Korea Ltd., TNS China Co., Ltd. Shanghai Branch, Kantar Singapore Pte. Ltd., Kantar Taiwan, trading as Kantar Health or Evidencias.

  Tieto pravidlá stanovujú podklad, na základe ktorého budú zhromaždené Vaše osobné údaje, alebo tie ktoré nám poskytnete na stránke www.kantarhealth.com ("Webová stránka"), prípadne v rámci našich projektov a budú nami spracované. Zapojenie sa do našich Prieskumov a výskumu je úplne dobrovoľné. Prečítajte si pozorne informácie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa Vašich osobných údajov a ako s nimi budeme pracovať.

  Pre účely uvedených Pravidiel ochrany osobných údajov sú "osobné údaje" myslené ako akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovateľného žijúceho jednotlivca.

 2. Zhromažďovanie údajov a ich použitie

  Spoločnosť Kantar, Health Division zhromažďuje informácie rôznymi spôsobmi z rôznych častí  webových , našich mobilných aplikácií a ďalších aktivít, ako sú sociálne médiá, aplikácie a on-line, face-to-face alebo telefonické štúdie.

  Hlavné účely, na ktoré použijeme Vaše osobné údaje, sú:

  • Kontaktovať Vás kvôli Prieskumom a výskumu, prostredníctvom e-mailu, upozornení, SMS alebo akýchkoľvek iných navrhovaných možností komunikácie
  • Informovať Vás o aktualizáciách našich služieb, nových funkciách a podrobnostiach, ktoré sú pre Vás dôležité
  • Pre výber do budúcich Prieskumov a výskumu
  • Pomôcť Vám v prípade kontaktovania nášho podporného tímu
  • Umožniť poskytnúť Vám sľúbené odmeny
  • Chrániť Kantar, Health Division pred podvodným správaním
  • Zabrániť opakovanej účasti tej istej osoby v jednom projekte (v súlade s našimi Podmienkami)
  • Aktualizovať, obohacovať a vyčistiť našu databázu, aby sme zlepšili využívanie dát, čo nám umožňuje si Vás lepšie vybrať do Prieskumov a/alebo výskumných projektov e  a pre ďalšiu komunikáciu

  Nižšie sú uvedené podrobnejšie informácie o tom, ako použijeme Vaše osobné údaje. Z právneho hľadiska sme povinní vysvetliť právny základ spracovania Vašich osobných údajov. Tieto právne základy sú uvedené nižšie a môžu sa líšiť pre každý prípad použitia:

  • máme Váš súhlas s používaním Vašich osobných údajov,
  • aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu, musíme použiť Vaše osobné údaje,
  • údaje musíme spracovať v súlade s požiadavkami platnej legislatívy,
  • Vaše údaje musíme spracovať tak, aby sme chránili Vaše životne dôležité záujmy alebo niekoho iného,
  • spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úlohy vo verejnom záujme alebo,
  • používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo našich klientov) (v takom prípade vysvetlíme záujmy).

   

  Nebudeme nikdy skresľovať sami seba alebo to, čo robíme. Ak ste dostali e-mail, o ktorom si myslíte, že ide o podvodný e-mail navrhnutý tak, aby vyzeral ako od našej spoločnosti, informujte nás cez kontakty uvedené v časti "Ako nás kontaktovať ".

 3. PRÍPAD

  ÚČEL

  ZOZBIERANÉ / SPRACOVANÉ ÚDAJE

  Prieskum trhu

  Pochopiť Vaše názory na určité produkty a služby, alebo pochopiť Vaše správanie v rôznych situáciách

  Identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, hlas, obrázok, názor

  Vedecký výskum pre akademických pracovníkov, organizácie verejného zdravotníctva alebo ústavy Rady pre výskum

  Zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na klinické štúdie, výskum v oblasti farmakoekonomiky využitia jej výsledkov (HEOR), neintervenčné štúdie (NIS), výskum v oblasti  reálnej klinickej praxe (RWR), sledovacie štúdie, epidemiologický výskum

  Identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, zdravotné údaje, napr. choroba, zdravotný stav, diagnostika, liečebný postup, nenaplnené potreby

  Vedecký výskum pre obchodné spoločnosti a charitatívne výskumné organizácie

  Zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na klinické štúdie, výskum v oblasti farmakoekonomiky využitia jej výsledkov (HEOR), neintervenčné štúdie (NIS), výskum v oblasti  reálnej klinickej praxe (RWR), sledovacie štúdie, epidemiologický výskum

  Identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, zdravotné údaje, napr. choroba, zdravotný stav, diagnostika, liečebný postup, nenaplnené potreby

  Monitorovanie bezpečnosti (hlásenie nežiaducich príhod  v rámci farmakovigilancie)

  Reportovanie nežiaducich príhod príslušným orgánom v rámci štúdií 

  Identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, choroba, liečba, výrobok a nežiaduce udalosti

  Zverejňovanie informácií

  Na zdieľanie alebo zverejnenie informácií na základe súdnych alebo iných vládnych predvolaní, príkazov, objednávok alebo podľa podobných a iných právnych alebo regulačných požiadaviek poskytneme takéto informácie príslušným orgánom.

  Identifikátor, meno, kontaktné údaje, e-mailová adresa, prijatý stimul

  Ochrana pred podvodmi

  Ochrana našich obchodných záujmov pred podvodným správaním alebo správaním, ktoré nie je v súlade s našimi  Podmienkami

  IP adresa, špecifikácie prehliadača, špecifikácie zariadenia, poštové adresy, e-mailové adresy, oficiálne identifikačné číslo

  Jedinečnosť účasti v prieskume

  Predchádzanie viacnásobnej účastiv prieskumoch rovnakými osobami, v súlade s našimi Podmienkami

  IP adresa, špecifikácie prehliadača, špecifikácie zariadenia

  Sledovanie odpovedí respondentov v čase (projekty špeciálneho výskumu)

  Keď sa zúčastňujete našich prieskumov, zvyčajne používame dočasné identifikačné číslo, vďaka čomu sú Vaše odpovede v Prieskume anonymné pre našich klientov. Niektorí z našich klientov však vyžadujú špecificky dizajnovaný výskum, zameraný na pochopenie  vývoja Vášho názoru v priebehu určitého časového obdobia. Pre tento konkrétny typ projektu, ktorý nazývame "tracking" projekt, budeme používať trvalé identifikačné číslo a na začiatku každého z týchto prieskumov Vás o tom budeme informovať. Vaše odpovede v rámci prieskumu sa budú považovať za osobné údaje a budete mať právo na prístup k nim. Takéto projekty obsahujú príslušné oznámenie na prvej stránke prieskumu, tak aby ste ich mohli identifikovať a rozhodnúť, či sa zúčastníte.

  Trvalý jedinečný identifikátor špecifický pre konkrétny projekt

  Zosúladenie a dopĺňanie údajov

  Údaje, ktoré o Vás uchovávame, dopĺňame porovnávaním Vašich osobných údajov s tretími stranami. To nám pomôže vylepšiť Váš panelový profila zabezpečiť, aby sme pre Vás vybrali relevantné Prieskumy.

   

  Využívame zodpovedajúce služby (t.j. tretie strany, ktoré sa špecializujú na správu údajov), aby získali ďalšie informácie o Vás z verejných a privátnych dátových zdrojov (napríklad sociálnych sietí, maloobchodných predajcov a odberateľských služieb, u ktorých máte účet), alebo používame Vaše osobné údaje ako pomôcku pri vývoji ďalších alebo nových typov anonymných dátových súborov (t.j. zhromažďujeme Vaše agregované údaje s údajmi iných zákazníkov, aby sme vytvorili nový segment). Zodpovedajúca služba (náš partner) uchováva osobné údaje, ktoré zdieľame, na krátku dobu, používa ich na zhromaždenie ďalších informácií a potom nám vráti súhrnné informácie. Partneri sú zmluvne zaviazaní vymazať údaje, ktoré s nimi zdieľame, a nie sú oprávnení ich používať inak ako na tento konkrétny účel.

  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, sociálny login, , súbory cookie, identifikácia mobilného zariadenia, oficiálne identifikačné číslo

  Cielené reklamy a  mediálny výskum

  Vaše osobné údaje použijemena to, aby pomáhali našim klientom a poskytovateľom služieb doplniť ich dáta pomocou techník vzhľadového modelovania.

  Vďaka Vašej účasti v Prieskumoch a údajoch z Vášho profilu môžeme pomôcť našim klientom zlepšiť zacielenie ich reklamy a vytvoriť lepšie modely online inzercie prostredníctvom vyhľadávacích modelov alebo podobných výskumných metodík. Vaše osobné údaje, ktoré zhromaždíme, budeme využívať prostredníctvom budovania profilov, účasti na výskumoch a prieskumoch alebo pri priraďovaní údajov k tým  odtretích strán a platforiem(našich partnerov).

  Zahŕňame zmluvné záruky, ktoré zabezpečia, že nebudete automaticky cielený(-á) na komerčné účely v súvislosti s tým,  že Vaše údaje budú použité na vytvorenie cieľovej skupiny. Naši partneri nemôžu použiť Vaše údaje na žiadny iný účel.

  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, sociálny login, súbory cookie, identifikácia mobilného zariadenia, oficiálne identifikačné číslo

  Expozícia a meranie efektu reklamnej komunikácie

  Okrem priradenia na základe súborov cookie (ktoré môžete kontrolovať a odsúhlasiť prostredníctvom Vášho panelového účtu) použijemeVami poskytnuté osobné údaje, napríklad e-mailovú adresu, v priamom procese zhody s tretími stranami (našimi klientmi a partnermi) aby sme zistili, či ste používateľom danej služby (napríklad sociálne siete, webové stránky, mobilné aplikácie) na účely výskumu zameraného na  meranieefektu reklamnej komunikácie. Určíme, s akými  reklamami ste sa mohli na týchto stránkach a platformách stretnúť, a zmeriame aký postoj k značke alebo pripomenutie si značky ovplyvnili predaj. Tretie strany, s ktorými pracujeme, nesmú používať údaje na akýkoľvek iný účel.

  Trvalý jedinečný identifikátor, kontaktné údaje, e-mailová adresa, sociálny login, súbor cookie, identifikácia mobilného zariadenia, oficiálne identifikačné číslo

  Mapovanie vplyvov kľúčového stanoviska 

  Zoznámiť sa s preskripčnými a liečebnými postupmi a vplyvom v určitej terapeutickej oblasti

  E-mailová adresa, obsahy v sociálnych médiách 

  Ak sa podieľate na našom výskume, môžeme Vás požiadať o celý rad informácií vrátane napríklad Vašich osobných názorov,demografických informácií ako Váš vek, zloženie domácnosti alebo zdravotný stav (stavom ktorým trpíte, či diagnózou) a liečba.  a napríklad stav, ktorým môžete trpieť alebo ste diagnostikovaný a liečby. Môžete odmietnuť odpovedať na akékoľvek otázky, alebo kedykoľvek odstúpiť zo štúdie.

  Naši partneri z tretích strán sú zmluvne viazaní dôverne uchovávať akékoľvek informácie, ktoré zhromažďujú a  nám poskytujú, alebo ktoré my zhromažďujeme a im sprístupňujeme. Títo ichmusia  chrániť bezpečnostnými štandardmi a postupmi, ktoré sú ekvivalentné našim .

 4. Tretie strany a prenos údajov cez hranice

  Ubezpečujeme Vás, že budeme chrániť Vaše súkromie. Vaše osobné údaje  nesprístupníme nikomu bez Vášho súhlasu, pokiaľ nie sú určené len na výskumné účely alebo ak si to vyžaduje zákon. Tieto zahŕňajú Vaše meno a e-mailovú adresu.

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so spoločnosťami v rámci našej skupiny (Kantar) alebo poskytovateľmi služieb, aby boli splnené požiadavky na spracovanie údajov, napr. zhoda údajov, poskytovatelia služieb z tretích strán, meranie efektivity online reklamy, interakcie v sociálnych médiách, vedecké publikácie, sledovanie farmakovigilancie/bezpečnosti. Ak sú tieto presuny cez hranice alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zavedieme bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa prenos uskutočnil  legitímnou metódou, v súlade as právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, a bude zabezpečený.

  Vaše osobné informácie môžu zhromažďovať, uchovávať, prenášať alebo spracovávať naše sesterské spoločnosti v rámci skupiny WPP alebo poskytovateľov služieb z tretích strán a to na účely súvisiace s výskumom, ako je spracovanie údajov a plnenie stimulov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, prípadne mimo neho. Všetci sú zmluvne viazaní uchovávať akékoľvek informácie, ktoré zhromažďujú a nám zverejňujú nám alebo my zhromažďujeme a im poskytujeme, dôverné a musia byť chránené bezpečnostnými štandardmi a postupmi, ktoré sú ekvivalentné našim .

 5. Požiadavky na dôvernosť, bezpečnosť a priemysel

  Zabezpečili sme potrebné technologické a organizačné opatrenia na ochranu poskytnutých osobných údajov, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí. Naše bezpečnostné postupy sú v súlade so všeobecne uznávanými obchodnými normami používanými na ochranu osobných údajov.

   

  Všetci naši zamestnanci sú zmluvne povinní dodržiavať naše pravidlá a postupy týkajúce sa dôvernosti, bezpečnosti a ochrany súkromia.

   

  Dodržiavame nasledujúce štandardy a požiadavky:

  • MRS (Market Research Society)
  • BHBIA (British Healthcare Business Intelligence Association)
  • EphMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association)
  • Insights Association
  • ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V.)
  • ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research)
  • ENCePP® - European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance
  • AEDEMO (Asociación Española de estudios de Mercado, marketing y opinión)
  • AMSRS (The Australian Market & Social Research Society)
  • ANEIMO (Asociación de Empresas de Investigación de mercados y opinion)
  • ASOCS (Association Society of Opinion and Behavior in the Domain of Sante)
  • ASSIRM (Italian Market Research, Studys of opinion and social research)
  • KORA (Korea Research Association)
  • SYNTEC (chambre SYNdicale des sociéTés d'Études et de Conseils)
  • Intellus WorldwideAFCROs (l'association française des sociétés de recherche sous contrat)
  • AIMFA (Agrupación de investigación y marketing farmacéutico)
  • AMCP (Academy of Managed Care Pharmacy)
  • ISOQOL (International Society for Quality of Life Research)
  • ISPE (International Society for PharmacoEpidemiology)
  • ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)
  • KRPIA (Korean Research-based Pharmaceutical Industry Association)
  • Medicines Australia         
  • ACIP (Association des Cadres de l’Industrie Pharmaceutique)
  • AMIPS (Association des Médecins de l'Industrie et des Produits de Santé)
  • APM  Health Europe (Medical press agency)
  • ADESSAT (Association D'Etude et de Suivi de l'Aménagement du Temps de Travail)
 6. Zverejňovanie súborov cookie

  Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači webovou lokalitou, ktorá priraďuje číselné používateľské ID a ukladá určité informácie o prehliadaní online. Používajú ich weboví vývojári, ktorí pomáhajú používateľom efektívne sa navigovať na svojich webových stránkach a vykonávať určité funkcie. Webová lokalita odosiela informácie do prehliadača, ktorý potom vytvorí textový súbor. Vždy, keď sa používateľ vráti späť na rovnakú webovú stránku, prehliadač načíta a odošle tento súbor na server webových stránok.

  V prípade výskumu sledovania správania používame voliteľné súbory cookie/softvérové aplikácie, ale iba ak ste súhlasili s takýmito súbormi/aplikáciami.

  Rovnako ako vo väčšine on-line štúdií, zhromažďujeme určité informácie automaticky a ukladáme ich do súborov s údajmi o štúdií. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad adresy internetového protokolu (IP adresu), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP); referenčné/výstupné stránky, operačný systém a dátum/časovú pečiatku.

  Tieto automaticky zhromaždené informácie používame na analýzu trendov, ako je použitie prehliadača, a na spravovanie stránky, napr. optimalizovať študijnú skúsenosť v závislosti od typu vášho prehliadača. Môžeme tiež použiť vašu adresu IP, aby sme zistili, či sa z tejto IP adresy v štúdii vyskytla viacnásobná účasť.

 7. Presnosť

  Zabezpečíme všetky primerané kroky, aby sme uchovávali osobné údaje, ktoré máme pod kontrolou a ktoré používané priebežne, aby boli presné, úplné, aktuálne a relevantné na základe najnovších informácií, ktoré ste nám dali k dispozícii, resp. zákazník.

  Spoliehame sa na vás, že nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje presné, úplné a aktuálne odpovedaním na naše otázky čestne a ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili, že správca údajov (ktorými môžeme byť my alebo - častejšie - náš klient) bude informovaný o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov.

 8. Zber údajov o deťoch

  Spoločnosť Kantar, Health Division uznáva potrebu poskytnúť dodatočnú ochranu súkromia s ohľadom na osobné údaje získané od detí. Nikdy sme vedome nepozvali deti pod zákonným vekom (stanovené orgánmi v danej krajine), aby sa zúčastnili výskumu bez rodičovského povolenia. Ak je potrebné a vhodné pre konkrétny projekt priamo zapojiť deti pod zákonným vekom, podnikneme opatrenia, aby sme zabezpečili povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu.

  Spoločnosť Kantar, Health Division poskytne rodičom a opatrovníkom informácie o téme prieskumu, o akýchkoľvek osobných alebo citlivých informáciách, ktoré sa môžu zozbierať od detí, o spôsobe, akým sa tieto údaje použijú a či a s kým Kantar, Health Division môže tieto informácie zdieľať.

  Zatiaľ čo dieťa dokončí prieskum, je zodpovednosťou rodiča alebo opatrovníka, aby ich dohliadal.

  Za určitých okolností môžeme vyžadovať ďalší súhlas z dôvodov verejného zdravia, z regulačných alebo komerčných dôvodov. V takomto prípade vám vysvetlíme dôvody, prečo to vyžadujeme, v čase keď o to požiadame.

 9. Citlivé údaje

  Spoločnosť Kantar, Health Division môže zhromažďovať údaje, ktoré sú klasifikované ako "osobitná kategória" osobných údajov. Tieto zahŕňajú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Môžete si vybrať, či nám tieto údaje poskytnete, alebo nie.

 10. Práva jednotlivcov

  Ak chcete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vašej osobe uchovávame, zašlite nám písomne svoju žiadosť  na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú v časti "Ako nás kontaktovať".

  Máte nasledujúce práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom:

  • Právo zmeniť názor a odstúpiť od súhlasu
  • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  • Právo opraviť Vaše osobné údaje
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov z našich systémov, pokiaľ nemáme legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní informácií
  • Právo na prenos Vašich osobných údajov (právo prenosnosti)
  • Právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov
  • Právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov

  Tretie strany, ktorým by sme Vaše osobné údaje poskytli,  informujeme o akýchkoľvek zmenách, vykonaných  na základe Vašej žiadosti. Upozorňujeme, že zatiaľ čo spoločnosť Kantar, Health Division komunikuje s tretími stranami, nie je zodpovedná za opatrenia prijaté týmito tretími stranami, aby odpovedali na Vašu žiadosť. Môžete mať prístup k Vašim osobným údajom uchovávanými týmito tretími stranami a opraviť, meniť alebo vymazať ich tam, kde sú nepresné.

 11. Ukladanie a uchovávanie údajov

  Osobné údaje sa uchovajú len počas obdobia, ktoré je vhodné pre ich zamýšľané a zákonné používanie.  V tomto prípade uchovávame údaje na dobu nie dlhšiu ako 12 mesiacov, ak to inak nevyžaduje zákon, alebo to nie je inak zmluvne dohodnuté s našimi klientmi. Osobné informácie, ktoré už nie sú požadované, budú zlikvidované spôsobom, ktorý zabezpečí, aby ich dôverná povaha nebola ohrozená.

  V rámci plánu kontinuity podnikania spoločnosti, podľa požiadaviek ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252, a v niektorých prípadoch zákonov, sú naše elektronické systémy zálohované a archivované. Tieto archívy sú uchovávané počas určitého časového obdobia v prísne kontrolovanom prostredí. Po vypršaní platnosti sa údaje vymažú a fyzické médiá sa zničia, aby sa zabezpečilo úplné vymazanie údajov.

 12. Zmeny v Pravidle ochrany osobných údajov

  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo odstrániť časti týchto zásad ochrany osobných údajov. Pravidelne by ste si mali prečítať túto stránku, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách. Na tejto webovej stránke budeme vždy zobrazovať najaktuálnejšie pravidlá.

  Posledná aktualizácia: 20. máj 2018

 13. Ako nás kontaktovať

  Našou zodpovednou osoboua zástupcom pre ochranu údajov je Gillie Abbotts-Jonesová. Otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a žiadostí o prístup by mali byť adresované na info@kantarhealth.com alebo poštou na adresu: 6 More London Place, Londýn, Veľká Británia

 14. Reklamácie a špecifické informácie o jednotlivých krajinách

  Ak sa domnievate, že naše spracovanie Vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť na orgán dohľadu zodpovedný za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte alebo jurisdikcii EÚ v mieste Vášho obvyklého pobytu, na pracovnom mieste alebo v mieste údajného porušenia. Ak chcete zistiť kontaktné údaje orgánu dohľadu vo Vašej krajine, navštívte prosím stránku http://www.kantarhealth.com/docs/privacy/20180409_nationaldataprotectionauthoritiespdf.pdf.